Om uddannelsen

Sådan kommer du i gang med elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed. For mange starter uddannelsen på en erhvervsskole. Find nærmeste erhvervsskole.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først 20 uger på grundforløb 1, hvor du får en bred introduktion til erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolerne tilbyder faglige retninger på grundforløb 1, hvor du bør vælge en teknisk fagretning, som er rettet mod, at du gerne vil være elektriker. Efter grundforløb 1 begynder selve elektrikeruddannelsen på grundforløb 2.

Når du begynder på grundforløb 2, skal du i gang med at søge efter en praktikplads. Erhvervsskolen kan hjælpe dig med din ansøgning. Du kan eksempelvis finde en virksomhed på praktikpladsen.dk.

En praktikplads kaldes også en læreplads. Det er en installationsvirksomhed, som du opretter en uddannelsesaftale med. Herefter står virksomheden for hovedparten af din praktiske uddannelse. Du bliver en del af virksomhedens medarbejdere, og du er med til at levere tekniske løsninger til virksomhedens kunder. Når man har en læreplads, får man løn under uddannelsen.

Hvis du ikke finder en praktikplads, mens du går på grundforløb, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik, mens du søger videre. Elbranchen har brug for dygtige medarbejdere og lærlinge, og det lykkes for langt de fleste at få en praktikplads.

Du kan også vælge at finde en praktikplads, inden du begynder på erhvervsskolen. Så begynder du direkte på 2. grundforløb.

En uddannelse – mange muligheder

Sammen med din kommende mester i virksomheden og erhvervsskolen skal du lægge en plan for, hvordan din uddannelse skal forløbe, og hvornår du skal i skole.

Som udgangspunkt ser elektrikeruddannelsen sådan ud:

forloeb

På 2. og 3. hovedforløb skal du og din virksomhed vælge mellem 28 forskellige valgfrie moduler af 4 ugers varighed. Det er i denne del af uddannelsen, du bliver specialist inden for lige netop de områder, der interesserer dig.

Du skal vælge 4 eller 5 moduler. Hvis du vælger 4 moduler, tager uddannelsen 4 år, og hvis du vælger 5 moduler tager uddannelsen 4½ år.

Om du skal vælge den 4- eller 4½-årige uddannelse afhænger af dine ambitioner sammenholdt med virksomhedens behov for specialiseret teknisk viden. Du kan se en interaktiv oversigt over alle modulerne her: http://vvs-energiuddannelsen.dk/ung/modules/

Talentspor

Hvis du er særligt ambitiøs og teoretisk stærk, kan du følge talentsporet. Her varer uddannelsen 4½ år, og du skal vælge mindst 3 moduler på højniveau, hvilket svarer til det kompetenceniveau, du ellers først ville kunne opnå, hvis du læser videre til f.eks. elinstallatør. Det anbefales, at du venter med at beslutte, om du vil på talentspor, til du har gennemført 1. hovedforløb.

EUX – to uddannelser i en

Du kan også tage en EUX-elektrikeruddannelse. Det betyder, at du går mere i skole og har mere undervisning i grundfag som dansk, matematik og fysik m.v.

Til gengæld får du både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse som elektriker, dvs. to uddannelser på én gang. EUX-uddannelsen giver adgang til at gå direkte videre til en videregående uddannelse som f.eks. ingeniør eller maskinmester.

En EUX-elektrikeruddannelse tager 5 år at gennemføre.

Særligt for voksne og studenter

Hvis du har en studentereksamen eller en anden uddannelse, kan du få afkortet uddannelsestiden.

Hvis du er over 25 år, skal du følge et særligt uddannelsesspor for voksne. Hvis du har relevant erhvervserfaring, kan du få afkortet uddannelsestiden – også kaldet merit. Din erhvervsskole kan vejlede dig om mulighederne for merit.

Elektrikeruddannelsen - opbygning