Ventilationstekniker

VENTILATIONSTEKNIKER

Det er dig som ved, hvordan du skaber godt indeklima. Du har styr på ventilations- og klimaanlæg i både stor og lille skala. Du arbejder både i industrien hos helt store virksomheder og i de små værksteder.
Hvad er en ventilationstekniker?

Som ventilationstekniker er du ekspert i indeklima og arbejder med avancerede klimaanlæg og måler og indregulerer luftstrømme, så varme og køling bliver fordelt i de rigtige mængder til de rette steder i store bygninger. Du opnår VENT-certifikat og kølecertifikat kategori II.

Hvad laver en ventilationstekniker?

Med speciale som ventilationstekniker er det dig, der har styr på ventilations- og klimaanlæg. Du sørger for, at indeklimaet er, som det skal være i private hjem, institutioner og på kontorer, men det er også dig,
der står for, at de store udsugningsanlæg i industrien fungerer optimalt. Ventilationsteknikeren sørger både for opvarmning, afkøling og filtrering af luft, og hjælper kunden med at spare penge ved at ventilere korrekt.
Du vejleder om forbedring af indeklima og lavt energiforbrug.
Som ventilationstekniker får du en alsidig vvs-uddannelse, som gør dig klar til at arbejde selvstændigt sammen med kunderne i private hjem, på byggepladser og på store arbejdspladser.

Ventilationsteknikerlærlingen Jonas arbejder
Illutration uddannelsens opbygning
Sådan bliver du ventilationstekniker

Den samlede uddannelsestid er 4 år.

Grundforløb 2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer tilsammen 40 uger. Resten af tiden er lærlingen under oplæring i virksomheden.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du grundlæggende viden, som gør dig parat til hovedforløbet og oplæring.

Hovedforløb

På hovedforløbet veksler du mellem at have undervisning på skolen og at være under oplæring i en virksomhed.

Hvor ligger skolerne?

Her finder du en oversigt over alle de erhvervsskoler i Danmark, der udbyder et eller flere af specialerne på vvs-energiuddannelsen.

Valgfri specialefag

En ventilationstekniker opnår en meget bred kompetenceprofil. Derudover kan lærlingen specialisere sig i valgfrie specialefag af 1 uges varighed. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder.

De valgfrie specialefag, er:
 • Drift og service på motor og varmekredse
 • Teknisk innovation
Lærlingen Randi udfører arbejde som ventilationstekniker
Måling på ventilationsanlæg
Som færdiguddannet ventilationstekniker kan du:
 • Installere, reparere og servicere klima- og ventilationsanlæg.
 • Foretage målinger af indeklima-parametre i forhold til termisk indeklima og lydtrykniveau.
 • Installere, indregulere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker på klima og ventilationsanlæg, og udføre funktionskontrol.
 • Udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter og udføre el-teknisk dokumentation for elinstallationer i klima- og ventilationsanlæg.
 • Vejlede kunder om drift, og vedligeholde og energioptimere på eksisterende klima- og ventilationsanlæg.
 • Vejlede kunder om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø.
 • Installere og reparere vvs- og energiinstallationer i forbindelse med ventilationsanlæg.
 • Planlægge, dimensionere, installere, reparere og servicere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med klima- og ventilationsanlæg.
 • Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed.
 • Anvende teknisk projektstyring.