VVS-installationstekniker

VVS-INSTALLATIONSTEKNIKER

Det er dig, der har styr på vand i hanerne, varmen i radiatorerne og gas i komfuret

Hvad er en vvs-installationstekniker?

Som vvs-installationstekniker arbejder du med bygningsinstallationer og du spiller en afgørende rolle, når bygninger opføres eller renoveres.
Som vvs-installationstekniker installerer du vand og varme, badeværelser og sanitet, det sidste nye velfærdsteknologi samt styring i hele bygningen. Det er også dig, som løbende vedligeholder og optimerer driften af alle installationerne. Du opnår certifikat i plastsvejsning-RØR samt fjernvarmecertifikat.

Hvad laver en vvs-installationstekniker?

Med speciale som vvs-installationstekniker er det dig, der har styr på vand i hanerne, varmen i radiatorerne og gas i komfuret. Du sørger også for, at afløbene i køkkenet og i resten af huset fungerer.
Som installationstekniker får du en alsidig vvs-uddannelse, som gør dig klar til at arbejde selvstændigt sammen med kunderne i private hjem, på byggepladser og på store arbejdspladser. Det kan f.eks. være et laboratorium, et stort hospital eller i et moderne kontordomicil. Du lærer at installere og servicere avancerede velfærdsteknologiske løsninger, som blandt andet gør det muligt for handicappede og ældre at klare sig selv.

Sådan bliver du vvs-installationstekniker

Den samlede uddannelsestid er 3 år og 9 måneder.

Grundforløb 2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer tilsammen 32 uger. Resten af tiden er du under oplæring i virksomheden.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du grundlæggende viden, som gør dig parat til hovedforløbet og oplæring.

Hovedforløb

På hovedforløbet veksler du mellem at have undervisning på skolen og at være under oplæring i en virksomhed.

Hvor ligger skolerne?

Her finder du en oversigt over alle de erhvervsskoler i Danmark, der udbyder et eller flere af specialerne på vvs-energiuddannelsen.

Valgfri specialefag

Som vvs-installationstekniker opnår du en meget bred kompetenceprofil.

Derudover kan du som lærling specialisere dig i valgfrie specialefag af 3,5 ugers varighed. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder.

De valgfrie specialefag, er:
 • Stålsvejsning af vvs-tekniske installationer.
 • Svejsning af rustfaste vvs-tekniske installationer.
 • Blikkenslagerarbejde.
 • Ventilationsarbejde.
 • Gasinstallationer u. 135 kW (A-certifikat).
 • Kølecertifikat kat. II + varmepumper.
Installation
Som færdiguddannet vvs-installationstekniker kan du:
 • Installere, reparere og servicere vvs- og energiinstallationer.
 • Udføre systematisk funktionskontrol på el-installationer i vvs- og energianlæg.
 • Vejlede kunder om drift, vedligeholde og energioptimere på eksisterende vvs- og energianlæg.
 • Planlægge og dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med installationsarbejde.
 • Installere, reparere og servicere vand- og afløbs- installationer.
 • Installere, fejlfinde, programmere og servicere velfærdsteknologiske installationer.
 • Installere sprinkleranlæg.
 • Udføre svejsninger på plastrør.
 • Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder.
 • Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed
 • Anvende teknisk projektstyring.