VVS-installationstekniker

VVS-INSTALLATIONSTEKNIKER

Det er dig, der har styr på vand i hanerne, varmen i radiatorerne og gas i komfuret

Hvad er en vvs-installationstekniker?

Som vvs-installationstekniker arbejder du med bygningsinstallationer og du spiller en afgørende rolle, når bygninger opføres eller renoveres.
Som vvs-installationstekniker installerer du vand og varme, badeværelser og sanitet, det sidste nye velfærdsteknologi samt styring i hele bygningen. Det er også dig, som løbende vedligeholder og optimerer driften af alle installationerne. Du opnår certifikat i plastsvejsning-RØR samt fjernvarmecertifikat.

Hvad laver en vvs-installationstekniker?

Med speciale som vvs-installationstekniker er det dig, der har styr på vand i hanerne, varmen i radiatorerne og gas i komfuret. Du sørger også for, at afløbene i køkkenet og i resten af huset fungerer.
Som installationstekniker får du en alsidig vvs-uddannelse, som gør dig klar til at arbejde selvstændigt sammen med kunderne i private hjem, på byggepladser og på store arbejdspladser. Det kan f.eks. være et laboratorium, et stort hospital eller i et moderne kontordomicil. Du lærer at installere og servicere avancerede velfærdsteknologiske løsninger, som blandt andet gør det muligt for handicappede og ældre at klare sig selv.

montering af vask
Illutration uddannelsens opbygning
Sådan bliver du vvs-installationstekniker

Den samlede uddannelsestid er 3 år og 9 måneder.

Grundforløb 2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer tilsammen 32 uger. Resten af tiden er du under oplæring i virksomheden.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du grundlæggende viden, som gør dig parat til hovedforløbet og oplæring.

Hovedforløb

På hovedforløbet veksler du mellem at have undervisning på skolen og at være under oplæring i en virksomhed.

Hvor ligger skolerne?

Her finder du en oversigt over alle de erhvervsskoler i Danmark, der udbyder et eller flere af specialerne på vvs-energiuddannelsen.

Valgfri specialefag

Som vvs-installationstekniker opnår du en meget bred kompetenceprofil.

Derudover kan du som lærling specialisere dig i valgfrie specialefag af 3,5 ugers varighed. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder.

De valgfrie specialefag, er:
 • Stålsvejsning af vvs-tekniske installationer.
 • Svejsning af rustfaste vvs-tekniske installationer.
 • Blikkenslagerarbejde.
 • Ventilationsarbejde.
 • Gasinstallationer u. 135 kW (A-certifikat).
 • Kølecertifikat kat. II + varmepumper.
Installation af gulvvarme
Måling på vvs-installation
Som færdiguddannet vvs-installationstekniker kan du:
 • Installere, reparere og servicere vvs- og energiinstallationer.
 • Udføre systematisk funktionskontrol på el-installationer i vvs- og energianlæg.
 • Vejlede kunder om drift, vedligeholde og energioptimere på eksisterende vvs- og energianlæg.
 • Planlægge og dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med installationsarbejde.
 • Installere, reparere og servicere vand- og afløbs- installationer.
 • Installere, fejlfinde, programmere og servicere velfærdsteknologiske installationer.
 • Installere sprinkleranlæg.
 • Udføre svejsninger på plastrør.
 • Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder.
 • Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed
 • Anvende teknisk projektstyring.