VVS-energispecialist

VVS-ENERGISPECIALIST

Det er dig som har tjek på energien, og ved alt om vedvarende, miljørigtig og energieffektiv opvarmning.

Hvad er en vvs-energispecialist?

Som vvs-energispecialist kan du udføre almindelige bygningsinstallationer, er ekspert i energioptimering, og kan sammensætte og installere komplette energibesparende løsninger. Vvs-energispecialisten arbejder med nye energiformer og vedvarende grøn energi, og kan dimensionere og indregulere de valgte løsninger.

Hvad laver en vvs-energispecialist?

Med speciale som vvs-energispecialist har du tjek på energien. I løbet af din uddannelse lærer du alt om vedvarende og miljørigtig opvarmning med solfangere, varmepumper, biobrændselsanlæg og fjernvarme. Og du lærer, hvordan man får mest muligt ud af de mere traditionelle energikilder. Det er også dig, som foreslår, hvordan en kunde kan spare på energien og belaste miljøet mindre.

Som vvs-energispecialist er du teknologisk opdateret, og kender mulighederne for at anvende internetbaserede løsninger til at skabe samspil mellem de tekniske løsninger.

Lærlingen Mikkel udfører arbejde på en varmepumpe
Illutration uddannelsens opbygning
Sådan bliver du vvs-energispecialist

Den samlede uddannelsestid er 4 år.

Grundforløb 2 tager 20 uger og de 4 hovedforløb varer tilsammen 40 uger. Resten af tiden er du under oplæring i virksomheden.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du grundlæggende viden, som gør dig parat til hovedforløbet og oplæring.

Hovedforløb

På hovedforløbet veksler du mellem at have undervisning på skolen og at være under oplæring i en virksomhed.

Hvor ligger skolerne?

Her finder du en oversigt over alle de erhvervsskoler i Danmark, der udbyder et eller flere af specialerne på vvs-energiuddannelsen.

Valgfri specialefag

Som vvs-energispecialist opnår du en meget bred kompetenceprofil. Derudover kan du specialisere dig i valgfrie specialefag af 1 uges varighed. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder.

De valgfrie specialefag, er:
 • Grundlæggende ventilationsteknik
 • Plastcertifikat – USME
 • Installationsteknisk innovation
Lærlingen Maiken arbejder som vvs-energispecialist
Arbejde på CTS-anlæg
Som færdiguddannet vvs-energispecialist kan du:
 • Installere, reparere og servicere vvs- og energiinstallationer, herunder fjernvarme-, varmepumpe, gas-, køle- og vedvarende energiinstallationer.
 • Installere, indregulere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker på vvs- og energiinstallationer, og udføre funktionskontrol.
 • Udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter og udføre el-teknisk dokumentation for elinstallationer i vvs og energianlæg.
 • Vejlede kunder om drift og indstilling af anlæg og reguleringsautomatik, og vedligeholde og energioptimere på eksisterende vvs- og energianlæg.
 • Planlægge, dimensionere, installere, reparere og servicere vand- og afløbsinstallationer.
 • Installere, fejlfinde, programmere, og servicere velfærdsteknologiske installationer.
 • Udføre svejsninger på plastrør.
 • Tage højde for klima, miljø og bæredygtighed.
 • Anvende teknisk projektstyring