Videreuddannelse

Videreuddannelse

VVS-branchen har brug for højtuddannede folk. Derfor har vvs-energiuddannede også mange forskellige muligheder for videreuddannelse.

Du kan tage en akademiuddannelse, som er opbygget af moduler og tilrettelagt, så det er muligt at kombinere uddannelse og job. Det gælder uddannelserne til vvs-installatør og energiteknolog.

Det er også muligt at tage en lang videregående uddannelse som f.eks. ingeniør.

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at der er stor efterspørgsel på dine kompetencer.

UddannelsesGuidens adgangskort kan du se, hvilke muligheder du har for at videreuddanne dig, når du er færdig med din vvs-energiuddannelse.

VVS-installatøruddannelsen

Rigtigt mange vvs-energiuddannede videreuddanner sig til vvs-installatører. Med en vvs-energiuddannelse i bagagen har du direkte adgang til installatørstudiet. Det er en 2-årig akademiuddannelse, hvor du blandt andet lærer om love og regler, projektering, økonomi og ledelse. I slutningen af uddannelsen går du op til en autorisationsgivende prøve, så du efterfølgende kan søge om autorisation som vvs-installatør.

Installatøruddannelsen er et godt afsæt, hvis du vil være selvstændig, eller hvis du gerne vil arbejde som leder i vvs-branchen.

Ingeniør og maskinmester

Som vvs-energiuddannet har du også mulighed for at tage en længere videregående uddannelse til ingeniør eller maskinmester. Hvis du tager en EUX-vvs-energispecialistuddannelse, kan du endda gå direkte videre på ingeniør- eller maskinmesterstudiet.

Som ingeniør kan du f.eks. være med til at udvikle fremtidens vanforsyning og fjernvarmeanlæg. Din ekspertise bliver uundværlig i forbindelse med omstillingen til ny energi og landets bestræbelser på at opfylde EU’s klimamål.

Akademiuddannelse

Du kan også tage en akademiuddannelse i f.eks. vvs-installation eller som energiteknolog.

Akademiuddannelsen er opbygget af moduler og tilrettelagt, så det er muligt at kombinere uddannelse og job.

Uddannelserne har typisk 6-8 moduler, og hvert modul har en varighed på ca. 8 uger. Her læser du typisk en til to dage om ugen og kan sideløbende arbejde i virksomheden de resterende dage.

Akademiuddannelsen i vvs-installation kan tages over ca. 3 år, og du går afslutningsvist op til den fulde autorisationsprøve. Du kan derefter blive selvstændig eller arbejde som projektleder, overmontør m.v.

Som energiteknolog rådgiver du typisk om energieffektivitet m.v. i forbindelse med nybyg og renovering. Din arbejdsgiver kan være en installationsvirksomhed, kommunen, en rådgivende ingeniørvirksomhed eller et forsyningsselskab.

Kontakt erhvervsakademierne for nærmere information.